Thiết bị có thiết kế ngụy trang thẻ ATM nên rất khó phát hiện nếu chỉ nhìn qua.

tai nghe siêu nhỏ