Mang thai, chớ ngại ăn mận

Mang thai, chớ ngại ăn mận

Category: Chăm sóc mẹ bầu

Mận dôn dốt chấm muối ăn không còn gì hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu lại cố bóp mồm bóp miệng vì sợ ăn mận nóng hại em bé. Hãy đọc những thông tin dưới đây, có thể bạn sẽ lao ra ngoài chợ mua mận ngay về ăn đấy. Theo Live Strong, […]