Uống sữa tươi thay sữa bầu trong thai kỳ liệu có được không